top of page

נפגעת בצבא?

נגרם לך נזק פיזי / נפשי תוך ועקב שירותך הצבאי? 

לאן עליך לפנות? מה עלייך לעשות?

 

 

חייל הנפגע במהלך שירותו הצבאי חוסה תחת חוק מיוחד: חוק הנכים. חוק זה נועד לתת מענה לחיילים אשר עקב שירותם הצבאי (בסדיר, במילואים או בקבע) נגרם להם נזק מכל סוג שהוא.

 

לאחרונה, הרחיבה הפסיקה את הזכויות המגיעות לחיילים שנפגעו במהלך שירותם הצבאי והכירה בין השאר בזכות חיילים שנפגעו מאכזבה משיבוצם, מריתוק ארוך לבסיסם ללא ששמו לב למצבם הנפשי הקשה, מרשלנות רפואית שנעשתה בשל אי אבחון במועד ובעוד מקרים נוספים ורבים -   כפגיעה שנעשתה תוך ועקב השירות הצבאי.  

 

נפגעי השירות הצבאי

יש לשים לב, כי חייל אשר תובע נכותו מהמוסד לביטוח לאומי מבחירה, מאבד את זכותו לתבוע על פי חוק הנכים. לכן, יש לערוך שיקול נבון ולבדוק את כל זכויותיך בטרם הינך פונה לגורם זה או אחר.

 

כמו כן יש לשים לב, כי תביעה על פי חוק הנכים ניתנת להגשה, במרבית המקרים, תוך 3 שנים מיום שחרורו של החייל מהשירות שבגינו אירעה הפגיעה.

 

עו"ד אקרמן מתעסקת בטיפול בנפגעי השירות הצבאי החל משלב הגשת התביעה למשרד הביטחון, עובר לשלב הערעור לוועדות הערעורים ולוועדה העליונה, ועד להכרה בנכות החייל.

 

ייצוג נפגעי השירות הצבאי

ליצירת קשר במידה ונפגעת בשירות הצבאי

Success! Message received.

bottom of page